transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Screening for abdominalt aortaaneurisme på godt og ondt

Författare och institution:
John Brodersen (-); Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Ugeskrift for læger, 177 ( 9 ) s. 833
ISSN:
0041-5782
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
238055
Posten skapad:
2016-06-21 15:11
Posten ändrad:
2016-06-22 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007