transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

AllTrials-kampanjen och varför vi behöver Cochrane i Sverige

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Bertil Marklund (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Läkartidningen, 113 s. DWTP
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/02/AllTrials-kampanjen-och-varfor-vi-behover-Cochrane-i-Sverige/
Postens nummer:
238054
Posten skapad:
2016-06-21 15:09
Posten ändrad:
2016-06-22 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007