transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bristfällig rapport om screening för bukaortaaneurysm – gör om!

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Karsten Juhl Jörgensen (-); Bertil Marklund (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Hansson (-); John Brodersen (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 113 s. DU6S
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/01/Bristfallig-rapport-om-screening-for-bukaortaaneurysm--gor-om-gor-ratt/
Postens nummer:
238052
Posten skapad:
2016-06-21 15:08
Posten ändrad:
2016-06-22 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007