transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk för mer skada än nytta – omvärdera screening för bukaortaaneurysm

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Hansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); John Brodersen (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 112 s. DH93
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
238047
Posten skapad:
2016-06-21 14:41
Posten ändrad:
2016-06-23 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007