transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av Lena Almqvist Nielsens licentiatsuppsats Förhistorien som kulturellt minne. Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010

Författare och institution:
Hanna Markusson Winkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historielärarnas förenings årsskrift 2016, s. 210-212
ISSN:
0439-2434
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
238032
Posten skapad:
2016-06-21 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007