transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Informed choice" in a time of too much medicine - no panacea for ethical difficulties.

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Karsten Juhl Jörgensen (-); Linn Getz (-); Ray Moynihan (-)
Publicerad i:
BMJ, 353 s. i2230
ISSN:
0959-8146
E-ISSN:
0959-535X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
238029
Posten skapad:
2016-06-21 13:17
Posten ändrad:
2016-06-21 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007