transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Harms of screening for abdominal aortic aneurysm: is there more to life than a 0.46% disease-specific mortality reduction?

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Karsten Juhl Jörgensen (-); John Brodersen (-)
Publicerad i:
The Lancet, 387 ( 10015 ) s. 308-10
ISSN:
0140-6736
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
238028
Posten skapad:
2016-06-21 13:15
Posten ändrad:
2016-06-21 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007