transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who experiences higher and increasing breathlessness in advanced cancer? The longitudinal EPCCS Study.

Författare och institution:
M Ekström (-); M J Johnson (-); Linus Schiöler (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); S Kaasa (-); M J Hjermstad (-); D C Currow (-)
Publicerad i:
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 24 ( 9 ) s. 3803–3811
ISSN:
1433-7339
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Breathlessness is a major cause of suffering in advanced cancer. We aimed to determine the symptom trajectory in people with advanced cancer and to identify those at increased risk of experiencing higher or increasing breathlessness over time in advanced cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
238021
Posten skapad:
2016-06-21 11:55
Posten ändrad:
2016-09-19 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007