transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What's alternative about alternative space?

Författare och institution:
Carl Cassegård (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
5 Designing Media Ecology, 5 s. 30-37
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Nyckelord:
Space Social movements Japan
Postens nummer:
238008
Posten skapad:
2016-06-20 20:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007