transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The ‘politics of sharing’ in a large teacher professional Facebook group: Links, topics and discourses entangled with policy

Författare och institution:
Annika Bergviken Rensfeldt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Mona Lundin (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Louise Peterson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Internet, policy and politics 2016, Theme “The platform Society” 22-23 Sept, 2016, University of Oxford, UK.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
social media, Facebook groups, ‘politics of sharing’, internet research, policy
Postens nummer:
237996
Posten skapad:
2016-06-20 17:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007