transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phenotype and genotype comparsions in carriers of haemophilia A

Författare och institution:
Anna Olsson (-); Rolf Ljung (-); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Erik Berntorp (-); Fariba Baghaei (-)
Publicerad i:
Haemophilia, 22 ( 3 ) s. 235-7
ISSN:
1351-8216
E-ISSN:
1365-2516
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
237978
Posten skapad:
2016-06-20 15:40
Posten ändrad:
2016-06-23 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007