transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political Personas and the Fundaments of Democratic Society – On the Ethical Ontology of María Zambrano

Författare och institution:
Karolina Enquist Källgren (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Ideas in History, 2015 ( 1-2 ) s. 65-84
ISSN:
1890-1832
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
237965
Posten skapad:
2016-06-20 14:25
Posten ändrad:
2016-06-23 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007