transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religion and a Critique of the Concept of Materialism A Commentary to Fredrika Spindler’s Paper on the Ambiguity of Religion in Spinoza

Författare och institution:
Karolina Enquist Källgren (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Ambiguity of the Sacred, phenomenology, politics, aesthetics : [phenomenology, politics, aesthetics] / edited by Jonna Bornemark & Hans Ruin, s. 125-130
ISBN:
978-91-86069-47-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Södertörn philosophical Studies
Förlagsort:
Huddinge
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
Serie: Södertörn philosophical studies, 1651-6834 ; 12 Serie: Södertörn academic studies, 1650-433X ; 49
Postens nummer:
237962
Posten skapad:
2016-06-20 14:19
Posten ändrad:
2016-06-27 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007