transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a concept of transcendere in Husserl, Heidegger and Zambrano

Författare och institution:
Karolina Enquist Källgren (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Aurora, 2012 ( 13 ) s. 90-97
ISSN:
1575-5045
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The article develops an investigation of the concept of transcendere, around the concepts of transcendence in Husserl, Heidegger and specifically in María Zambrano’s book La Confesión: género literario. The author suggests that a concept of transcendere can be constructed on the basis of such fundamental notions as difference, movement and direction. The article goes on to argue that these notions create the conditions for an ontology that cannot be separated from ethics. The concept of transcendere may serve as a bridge between political and ontological thinking; the article suggests that this is the case in the thinking of María Zambrano.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Transcendence, Ontological difference, Epoché, Time, Zambrano.
Postens nummer:
237958
Posten skapad:
2016-06-20 14:10
Posten ändrad:
2016-06-23 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007