transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perspectives on Digital Fabrication and Making in Special Education

Författare och institution:
Eva Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Peter Börjesson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Carl Heath (-); Wolmet Barendregt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Olof Torgersson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Peter Ljungstrand (-); ERIK EINEBRANT (-); Niels Swinkels (-)
Publicerad i:
FabLearn Europe 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we will focus on different perspectives on digital fabrication and making in special education. Firstly, we will bring up observations from field studies in a special education school. The observations concern the implications of different teaching styles based on whether the teacher is trained in design thinking or not. Secondly, further perspectives concern knowledge sharing among teachers in special education, and more specifically how to index a digital archive of digital fabrication teaching resources for special education. The paper will shortly introduce two of the projects where our perspectives stems from, and further discuss the perspectives. It is the hope of the authors that the perspectives will enrich the discussion on digital fabrication and making in special education.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Nyckelord:
Digital fabrication; design thinking; making, special education; special needs;
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
237957
Posten skapad:
2016-06-20 14:10
Posten ändrad:
2016-06-20 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007