transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Longitudinal change in aphakic refraction after early surgery for congenital cataract

Författare och institution:
Alf Nyström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); K Lundqvist (-); Johan Sjöstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Journal of AAPOS, 14 ( 6 ) s. 522-526
ISSN:
1091-8531
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
237949
Posten skapad:
2016-06-20 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007