transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ingreppsfestival

Författare och institution:
Henric Benesch (Högskolan för design och konsthantverk); Emma Corkhill (Konstnärliga fakultetsnämnden); Kajsa G. Eriksson (Högskolan för design och konsthantverk); Fredric Gunve (Högskolan för design och konsthantverk); Karl Palmås (Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Mats Rosengren (Högskolan för design och konsthantverk); Erik Sandelin (-); Staffan Schmidt (Konsthögskolan Valand); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper); Magnus Torstensson (-); Peter Ullmark (Högskolan för design och konsthantverk); Otto Von Busch (Högskolan för design och konsthantverk); Terje Östling (-)
Publicerad i:
Kanaltorgsgatan, Heurlins plats, Stenpiren, Verkstadsgatan (Göteborg),
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I samband med det forskningsprojektet Ingrepp genomfördes en Ingreppfestival med avseende på att i ett öppet publikt sammanhang diskutera utgångspunkterna forskningsgruppen formulerat i tabloiden Ingrepp – en tidning om städer, planering och konst, vilket delades ut gratis en vecka innan festivalen. I tidningen hittade man läsning kring städer, stadsutveckling, konst och konstnärlig forskning vilken hade bäring på den utvecklingsprocess som pågick och pågår på Södra Älvstranden i Göteborg. Både tabloiden och festivalen var ett direkt uttryck för gruppen vilja att ta ut diskussionen på gatan och i sitt sammanhang, men också ett sätt att pröva konstens och akademins möjligheter att gripa in och delta i samhälleliga skeenden. Festivalen vilken turnerade runt på fyra platser under fyra dagar längs Södra Älvstranden innefattade allt ifrån inbjudna samtal/debatter/seminarier till workshops kring Södra Älvstrandens framtid till tipspromenader, picnics och olika former av performativa iscensättningar under bar himmel.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
237928
Typ av arbete:
Time-based architecture, event, workshops, performance
Posten skapad:
2016-06-20 10:43
Posten ändrad:
2016-06-20 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007