transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Natural history of 107 cases of Fetal Aortic Stenosis from a European multicenter retrospective study.

Författare och institution:
Helena Gardiner (-); Alexander Kovacevic (-); Gerald Tulzer (-); Taisto Sarkola (-); Ulrike Herberg (-); Joanna Dangel (-); Annika Öhman (Institutionen för kliniska vetenskaper); Joachim Bartrons (-); Julene Carvalho (-); Hana Jicinska (-); Vlasta Fesslova (-); Ian Averiss (-); Mats Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper)
Publicerad i:
Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Epub ahead of print
ISSN:
1469-0705
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Fetal aortic valvuloplasty (FV) aims to prevent fetal aortic valve stenosis progressing into hypoplastic left heart syndrome (HLHS) resulting in a postnatal univentricular (UV) circulation. Despite increasing numbers of FVs performed worldwide, the natural history of the disease in fetal life remains poorly defined. The primary aim of this study was to describe the natural history of fetal aortic stenosis and, secondarily, to test previously published criteria designed to identify cases of evolving HLHS with the potential for a biventricular (BV) outcome following FV.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Fetal cardiology
Postens nummer:
237914
Posten skapad:
2016-06-19 22:21
Posten ändrad:
2016-06-20 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007