transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tailoring fatigue assessments to the patient: item banking and computer adaptive testing.

Författare och institution:
Anna Dencker (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Charles Taft (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Åsa Lundgren Nilsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Alan Tennant (-)
Publicerad i:
Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm 15-17 June 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
237905
Posten skapad:
2016-06-19 12:33
Posten ändrad:
2016-06-23 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007