transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Praktiknära forskning och avhandlingar i Pedagogiskt arbete

Författare och institution:
Lill Langelotz (-); Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
KAPET Karlstad Universitets pedagogiska tidskrift, 12 ( 1 ) s. 134-151
ISSN:
1653-4743
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I den här artikeln problematiseras och diskuteras begreppet praktiknära forskning i relation till avhandlingsarbeten som producerats inom forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete. Artikeln bygger på en studie där det som kan förstås som ämnets ’produkter’, avhandlingsarbetena, analyserats. Syftet med studien är att belysa de frågor lärare, som går en forskarutbildning i ämnet Pedagogisk arbete, ställer relaterat till sin profession och praktik. Vidare diskuteras hur dessa avhandlingsarbeten kan bidra till ’görandet’ av ämnet Pedagogiskt arbete och hur de kan nyansera begreppet praktiknära forskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
praktiknära forskning, praktikteorier, avhandlingar i pedagogiskt arbete, lärares frågeställningar
Postens nummer:
237903
Posten skapad:
2016-06-18 17:55
Posten ändrad:
2016-09-01 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007