transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Linguistic Diversity in Early Childhood Education: Teaching and Learning for Social and Cultural Sustainability

Författare och institution:
Anne Kultti (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Diversity in the Early Years. Intercultural Learning and Teaching, s. 17-34
ISBN:
9780195596137
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
communication, cultural-historical perspective, cultural sustainability, democracy, equality, multilingualism, social inclusion, social sustainability
Postens nummer:
237893
Posten skapad:
2016-06-17 16:57
Posten ändrad:
2016-07-04 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007