transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching and Learning Electromagnetics: An Analytical Problem-Solving Approach

Författare och institution:
Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antennsystem, Chalmers); Andreas Rosén (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Ieee Antennas and Propagation Magazine, 58 ( 2 ) s. 75-83
ISSN:
1045-9243
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this issue’s “Education Corner” article, Rob Maaskant and Andreas Ros??n from Chalmers University in Sweden present an analytical solution for a problem with educational value in electromagnetic theory. With increasing reliance on computational tools in our discipline, it is important to retain the ability to develop and use these kinds of techniques. Lead author Maaskant is an expert in the development of highly advanced integral equation-based analysis methods, which lends credibility to the arguments in the article on the value of analytical methods in teaching and learning electromagnetics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Postens nummer:
237872
Posten skapad:
2016-06-17 14:25
Posten ändrad:
2016-06-21 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007