transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Venture Capital and the Inventive Process - VC Funds for Ideas-Led Growth

Författare och institution:
Stefan Sjögren (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Tamir Agmon (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-1-137-53659-4
Antal sidor:
125
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Palgrave MacMillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Venture capital, Growth, incentive process
Ytterligare information:
This Palgrave Pivot imprint is published by Springer Nature The registered company is Macmillan Publishers Ltd. London
Postens nummer:
237844
Posten skapad:
2016-06-17 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007