transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theoretical and Applied Insights from Multimedia Facilitation of Communication Skills in Children with Autism, Deaf Children, and Children with Other Disabilities

Författare och institution:
Keith E Nelson (-); Heimann Mikael (-); Tomas Tjus (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Communication and Language Acquisition: Discoveries from Atypical Development , s. 295-325
ISBN:
978-1557662798
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
communication disorders, multimedia, intervention
Postens nummer:
237830
Posten skapad:
2016-06-17 09:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007