transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Datorer och barn med autism

Författare och institution:
Mikael Heimann (-); Tomas Tjus (Psykologiska institutionen)
ISBN:
9789127062412
Antal sidor:
128
Publikationstyp:
Lärobok
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
På vilket sätt kan ny datorteknik bidra till att skapa nya pedagogiska alternativ för barn med autism? Med hjälp av datorn kan man träna både samspel och kommunikation samt olika förmågor. Författarna vill här förmedla realistiska tips, idéer och synpunkter utifrån egna erfarenheter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
237829
Posten skapad:
2016-06-17 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007