transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: Services and the Green Economy

Författare och institution:
Andrew Jones (-); Patrik Ström (Centre for International Business Studies & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Brita Hermelin (-); Grete Rusten (-)
Publicerad i:
Services and the Green Economy, s. 1-22
ISBN:
978-1-137-52708-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
237820
Posten skapad:
2016-06-17 08:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007