transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjukvården gör för få anmälningar när barn far illa

Författare och institution:
Veronica Svärd (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Dagens Medicin, 2016-05-24
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sjukvården är sämre än skolan och andra samhällsinstitutioner på att anmäla när barn far illa, visar ny forskning. Orsakerna är bristande kunskaper om lagen och hur bedömningarna ska göras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Barn som far illa, barnmisshandel, orosanmälan, anmälningsplikt, vårdpersonal, sjukhus, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, lagstiftning.
Ytterligare information:
Artikel skriven av TT.
Postens nummer:
237814
Posten skapad:
2016-06-16 18:04
Posten ändrad:
2016-06-20 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007