transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bris kommentar till Göteborgs universitets avhandling om vårdpersonal och anmälningsplikt

Författare och institution:
Veronica Svärd (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
BRIS - Barnens Rätt i Samhället, 2016-05-24
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Idag publicerade Göteborgs universitet avhandlingen ”Children at Risk: Hospital workers’ and their Collegues’ Assessment and Reporting Experiences” som visar att personal inom sjukvården inte anmäler misstanke om att barn far illa i tillräckligt stor utsträckning. Främst är det undersköterskor och sjuksköterskor som brister i anmälningsplikten. Bristande kunskap om socialtjänstlagen och anmälningsplikten samt ett lågt förtroende för socialtjänsten är några av anledningarna till att för få anmälningar görs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Barn som far illa, barnmisshandel, orosanmälan, anmälningsplikt, vårdpersonal, sjukhus, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, lagstiftning, BRIS.
Ytterligare information:
Bris kommentar till Veronica Svärds avhandling.
Postens nummer:
237812
Posten skapad:
2016-06-16 17:50
Posten ändrad:
2016-06-20 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007