transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjukvården gör för få anmälningar om barn som far illa

Författare och institution:
Veronica Svärd (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sjukhusläkaren, 2016-05-24
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sjukvårdspersonal anmäler inte att barn far illa i den omfattning de borde. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar på att bristande kunskaper om socialtjänstlagen och sjukhusens interna hierarkier är bidragande orsaker till varför det är så.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Barn som far illa, barnmisshandel, orosanmälan, anmälningsplikt, vårdpersonal, sjukhus, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, lagstiftning.
Ytterligare information:
Intervju med Veronica Svärd, artikeln är skriven av Eva-Maria Björk.
Postens nummer:
237811
Posten skapad:
2016-06-16 17:45
Posten ändrad:
2016-06-20 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007