transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osäkerhet hindrar vårdpersonal att göra orosanmälningar

Författare och institution:
Veronica Svärd (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Vårdfokus, 2016-05-24
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
40 procent av sjuksköterskorna i en enkätstudie anser att de inte har tillräcklig kunskap om plikten att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Barn som far illa, barnmisshandel, orosanmälan, anmälningsplikt, vårdpersonal, sjukhus, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, lagstiftning.
Ytterligare information:
Intervju med Veronica Svärd, artikeln skriven av Maria Ejd.
Postens nummer:
237810
Posten skapad:
2016-06-16 17:40
Posten ändrad:
2016-06-20 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007