transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjukvården gör för få anmälningar om barn som far illa

Författare och institution:
Veronica Svärd (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sveriges radio Ekot,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bristande kunskap om socialtjänstlagen och sjukvårdens hierarkier gör att sjukvårdspersonal inte anmäler att barn far illa i den utsträckning som de borde. Över 60 procent av sjukvårdpersonalen känner sig osäkra. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Barn som far illa, barnmisshandel, orosanmälan, anmälningsplikt, vårdpersonal, sjukhus, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, lagstiftning.
Ytterligare information:
Inslag av Carina Holmberg, där Veronica Svärd intervjuats.
Postens nummer:
237809
Posten skapad:
2016-06-16 17:34
Posten ändrad:
2016-06-20 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007