transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vägen till den moderna familjen : Fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830-1930

The path towards the modern family : Fertility in the expanding industrial town of Borås, circa 1830-1930

Författare och institution:
Johannes Daun (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-91-628-9822-9
Antal sidor:
265
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Datum för examination:
2016-05-27
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
Stora hörsalen, Humanisten
Opponent:
Peter Olausson, Karlstads universitet
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Nyckelord:
demography, fertility, fertility transition, fertility control, family limitation, family formation, marriage, spacing, stopping, urbanization, migration, industrialization, textile industry, consumption, family reconstitution, 19th century, early 20th century, Sweden, Sjuhäradsbygden, Borås
Postens nummer:
237784
Posten skapad:
2016-06-16 11:46
Posten ändrad:
2016-07-04 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007