transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The transformative roles of knowledge-intensive business services in developing green ICT, Evidence from Gothenburg, Sweden

Författare och institution:
Emily Xu (Centre for International Business Studies & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Patrik Ström (Centre for International Business Studies & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Services and the Green Economy, s. 99-124
ISBN:
978-1-137-52708-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
ICT, KIBS, Sweden
Postens nummer:
237781
Posten skapad:
2016-06-16 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007