transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internationalization as Innovation Driver in Services

Författare och institution:
Patrik Ström (Centre for International Business Studies & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Robert Wentrup (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Service Innovation, s. 269-281
ISBN:
978-4-431-54921-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
237780
Posten skapad:
2016-06-16 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007