transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low Circulating Acute Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels Are Associated With Poor Long-Term Functional Outcome After Ischemic Stroke.

Författare och institution:
Tara M Stanne (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); N David Åberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Staffan Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Katarina Jood (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Christian Blomstrand (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Ulf Andreasson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Kaj Blennow (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Henrik Zetterberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Jörgen Isgaard (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Johan Svensson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Christina Jern (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Stroke; a journal of cerebral circulation, 47 ( 7 ) s. 1943-1945
ISSN:
1524-4628
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays important roles in brain plasticity and repair, and it influences stroke outcomes in animal models. Circulating BDNF concentrations are lowered in patients with traumatic brain injury, and low BDNF predicts poor recovery after this injury. We sought to investigate whether circulating concentrations of BDNF are altered in the acute phase of ischemic stroke and whether they are associated with short- or long-term functional outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Nyckelord:
brain-derived neurotrophic factor, pathogenesis, risk factors, serum, stroke
Postens nummer:
237778
Posten skapad:
2016-06-16 11:08
Posten ändrad:
2016-10-04 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007