transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low Circulating Acute Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels Are Associated With Poor Long-Term Functional Outcome After Ischemic Stroke.

Författare och institution:
Tara M Stanne (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); N David Åberg (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Katarina Jood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christian Blomstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jörgen Isgaard (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Johan Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Christina Jern (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
Stroke; a journal of cerebral circulation, 47 s. 1943-1945
ISSN:
1524-4628
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays important roles in brain plasticity and repair, and it influences stroke outcomes in animal models. Circulating BDNF concentrations are lowered in patients with traumatic brain injury, and low BDNF predicts poor recovery after this injury. We sought to investigate whether circulating concentrations of BDNF are altered in the acute phase of ischemic stroke and whether they are associated with short- or long-term functional outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Nyckelord:
brain-derived neurotrophic factor, pathogenesis, risk factors, serum, stroke
Postens nummer:
237778
Posten skapad:
2016-06-16 11:08
Posten ändrad:
2016-09-09 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007