transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Services and the Green Economy

Redaktör(er):
Andrew Jones (-); Patrik Ström (Centre for International Business Studies & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Brita Hermelin (-); Grete Rusten (-)
ISBN:
978-1-137-52708-0
Antal sidor:
326
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
Service, Green Economy
Postens nummer:
237775
Posten skapad:
2016-06-16 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007