transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Kallierges Pindar. A Study in Renaissance Greek Scholarship and Printing

Författare och institution:
Staffan Fogelmark (Institutionen för språk och litteraturer)
ISBN:
9783924794606
Antal sidor:
787
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Verlag Jürgen Dinter
Förlagsort:
Köln
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Bok- och bibliotekshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
Nyckelord:
Pindar, Kallierges, early printing, analytical bibliography
Ytterligare information:
2 volymer
Postens nummer:
237760
Posten skapad:
2016-06-15 22:53
Posten ändrad:
2016-06-16 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007