transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-cultural and cross-linguistic perception of authentic emotions through speech: An acoustic-phonetic study with Brazilian and Swedish listeners

Författare och institution:
Wellington da Silva (-); Plinio Barbosa (-); Åsa Abelin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, 32 ( 2 ) s. 449-480
ISSN:
0102-4450
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study was conducted to investigate whether the listeners' culture and mother language influence the perception of emotions through speech and which acoustic cues listeners use in this process. Swedish and Brazilian listeners were presented with authentic emotional speech samples of Brazilian Portuguese and Swedish. They judged on 5-point Likert scales the expression of basic emotions as described by eight adjectives in the utterances in Brazilian Portuguese and the expression of five emotional dimensions in the utterances in Swedish. The PCA technique revealed that two components explain more than 94% of the variance of the judges' responses in both experiments. These components were predicted through multiple linear regressions from twelve acoustic parameters automatically computed from the utterances. The results point to a similar perception of the emotions between both cultures.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
expressive speech; basic emotions; emotional dimensions; intercultural communication
Postens nummer:
237758
Posten skapad:
2016-06-15 19:58
Posten ändrad:
2016-06-16 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007