transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Person centredness and shared decision-making in forensic care, social services and public health

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för etik, juridik och mental hälsa); Lars Sandman (-); Leila El Alti (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för etik, juridik och mental hälsa); Pia Nykänen (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
13th World Congress of Bioethics, Edinburgh, June 14-17, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
shared decision-making, person centred care, psychiatry, public health, social work
Postens nummer:
237749
Posten skapad:
2016-06-15 17:26
Posten ändrad:
2016-06-15 17:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007