transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Populist Political Actors and Populist Political Communication

Författare och institution:
James Stanyer (-); Susana Salgado (-); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
International Communication Association Preconference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Populism, political communication, populist political communication
Postens nummer:
237742
Posten skapad:
2016-06-15 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007