transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sammanhangets och språkanvändningens betydelse för elevers läs- och skrivlärande

Författare och institution:
Catarina Schmidt (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Svensklärarföreningens årsskrift 2015, s. 172-188
ISBN:
978-91-27-44585-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Nyckelord:
läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, språkutvecklande arbetssätt
Postens nummer:
237738
Posten skapad:
2016-06-15 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007