transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Geologisk bebyggelsehistoria - om sockelsten i Göteborgs innerstad

Geological building history - stone plinths in central Gothenburg

Författare och institution:
Erik Sturkell (Institutionen för geovetenskaper); Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård); Thomas Eliasson (-); Md. Tariqul Islam (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Bebyggelsehistorisk tidskrift, 32 ( 71 ) s. 59-71
ISSN:
0349-2834
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Postens nummer:
237729
Posten skapad:
2016-06-15 14:44
Posten ändrad:
2016-07-06 08:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007