transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förnyelsens källor: Akademikers roller och innovativt beteende

Författare och institution:
Magnus Holmén (-); Daniel Ljungberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
Sveriges entreprenöriella ekosystem, s. 150-163
ISBN:
978-91-977728-4-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Esbri
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
För PDF se www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Sveriges-entreprenoriella-ekosystem/
Postens nummer:
237713
Posten skapad:
2016-06-15 09:32
Posten ändrad:
2016-06-22 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007