transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Interpretation of CNs: Types vs Predicates

Författare och institution:
Stergios Chatzikyriakidis (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Zhaohui Luo (-)
Publicerad i:
Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
237707
Posten skapad:
2016-06-14 21:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007