transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics

Redaktör(er):
Stergios Chatzikyriakidis (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Zhaohui Luo (-)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Type Theory, Formal Semantics, Computational Semantics
Postens nummer:
237706
Posten skapad:
2016-06-14 21:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007