transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Afterthoughts in Greek: Gender Mismatches Under a Dynamic Framework.

Författare och institution:
Stergios Chatzikyriakidis (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Journal of Linguistics,
ISSN:
0022-2267
E-ISSN:
1469-7742
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
237705
Posten skapad:
2016-06-14 21:13
Posten ändrad:
2016-06-14 21:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007