transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mechanisms for interaction: Syntax as procedures for online interactive meaning building

Författare och institution:
Ruth Kempson (-); Stergios Chatzikyriakidis (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Ronnie Cann (-)
Publicerad i:
Behavioral and Brain Sciences, 39 s. e79
ISSN:
0140-525X
E-ISSN:
1469-1825
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Ytterligare information:
Open Peer Commentary
Postens nummer:
237704
Posten skapad:
2016-06-14 21:08
Posten ändrad:
2016-07-06 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007