transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring and understanding environmental risks and risk management

Författare och institution:
Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster-presentation at the 24th International Association People-Environment Studies (IAPS) Conference 26 June – 1 July 2016, Lund/Alnarp.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Environmental risk, risk management, disability organizations, Sweden
Postens nummer:
237699
Posten skapad:
2016-06-14 19:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007