transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nyanländas medievanor och möjligheter till språkträning med svenskar

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dyslexi, ( 2 ) s. 12-17
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
medievanor
Postens nummer:
237697
Posten skapad:
2016-06-14 18:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007