transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A short questionnarie on assessment of vitamin D intake

Författare och institution:
Linnea Hedlund (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Petra Brembeck (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Hilde Kristin Brekke (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Hanna Augustin (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
European journal of nutrition and food safety, 4 ( 2 ) s. 150-156
ISSN:
2347-5641
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
237689
Posten skapad:
2016-06-14 14:33
Posten ändrad:
2016-06-22 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007